Со цел поголема информираност на граѓаните од Вардарски плански регион за тоа како се планирале и трошеле парите на општините во периодот од 2013 до 2017 година и колку средства биле потрошени за секој жител во сите девет општини во рамки на проектот Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции беа изработени две бази на податоци.

Отворена база на податоци за планираните и реализираните буџети на општините од Вардарски плански регион
Реализирани буџети по глава на жител на општините од Вардарскиот плански регион


Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање на проектот „Граѓанска Алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи во јавната администрација од страна на граѓански организации“ кој го спроведуваат Фондацијата Отворено Општество – Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиски поддржан од Европската Унија