Целта на проектот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нудат општините Велес, Градско, Лозово и Чашка, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, кои документи се потребни за истата да ја добијат од општината и колку таа чини. Проектот е регрант на Транспарентност Македонија и НВО Инфо Центар, се реализираше во периодот од 01.07.2019-31.12.2019 и е поддржан од Европската Унија  во висина од 5920,00 евра

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ЧАШКА