КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, во вториот месец од вонредната состојба и постепеното олабавување на мерките за заштита, ги намалија активностите и информациите поврзани со пандемијата предизвикана од КОВИД-19. Кризните штабови поретко се состануваат, а општинската администрација започна со редовна работа, во согласност со препораките и протоколите на Владата. Донациите, исто така, […]

Општините, кризата, транспарентноста и вклучувањето на граѓаните

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, во првиот месец од вонредната состојба, презедоа низа мерки и активности за справување со пандемијата од КОВИД-19. Тие зачестено ги известуваa граѓаните за преземените мерки и активности поврзани со здравствената криза и тоа, главно преку општинските интернет и фејсбук страници, но и преку медиумите. Иако, известувањето на […]

Поставена урбана опрема во Горно Оризари и Башино село

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во соработка со Општина Велес поставија урбана опрема и спортски реквизити во училишните дворови на селата Горно Оризари и Башино Село. Поточно, беа поставени по една лулашка со две седишта, по една единечна клацкалка и по една фигура на федер за секое од овие две населени места.

АНАЛИЗА „Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики“

Центарот на активни граѓани АКТИВО од Велес изработи Анализа за вклучување на жените од Општините Велес, Градско, Росоман и Чашка во креирање на локалните политики. Целосната содржина на Анализата може да ја превземете на следниот линк: АНАЛИЗА Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики

Завршен настан и презентација на истражувањето

Центарот на активни граѓани АКТИВО од Велес го реализираше завршниот настан од проектот „Подобрена информираност како превенција за корупција“, кој во изминатиот период се реализираше преку серија на активности во Општините Велес, Градско, Лозово и Чашка. На настанот се презентираа резултатите од истражувањето, пред преставници од општините, граѓански организации и медиуми. Истотото се спроведе во […]

Инфо корнери за промоција на проектот

Во четирите локални самоуправи Велес, Градско, Лозово и Чашка организиравме Инфо корнери на кои го промовиравме проектот „Подобрена информираност како превенција за корупција“. Покрај промоцијата на овие средби со граѓаните им ги поделивме претходно подготвените и испечатени каталози на услуги од кои тие може се информираат за услугите кои што ги нудат локалните самоуправи.

Каталог на услуги на Општина Чашка

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Чашка. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општина Лозово

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Лозово. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општина Градско

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Градско. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општинa Велес

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Велес. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]