Одржани четири средби за иницијативи

Тимот на Центарот на активни граѓани АКТИВО одржа четири поединечни средби за иницијативи со жените од Горно Оризари, Чашка, Росоман и Градско во рамки на проектот „Вклучување на жените од рурални средини во креирање на локални политики“. Целта на средбите беше жените да предложат по една иницијатива која финасиски би се поддржала од проектот а […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Лисиче

Повеќе од педесетина жени од Лисиче, општина Чашка на јавен настан ги лоцираа проблемите кои ги имаат во местото во кое што живеат. Поправка на улиците, постојана вода за пиење, лулашки и паркови за деца, место за дружење  за пензионерите, поправка на селскиот дом и игралиште беа клучните потреби на жените од ова место. Идентификуваните […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Иванковци

Повеќе од педесетина жени од Иванковци на јавен настан ги лоцираа проблемите кои ги имаат во местото во кое што живеат. За прв пат идентификуваните потреби се сведуваат на неколку клучни работи кои беа повеќе пати повторувани од жените. Доктор со амбуланта, аптека, градинка, нормални услови за работа во училиштето, односно проширување на неговиот капацитет, […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Башино село

И жителките на Башино село ги споделија со нас потребите кои ги имаат во населеното место и побараа нивно решавање. Повеќе од педесетина потреби беа идентификувани од жените кои беа мотивирани да се вклучат во креирање на локалните политики.  Идентификуваните потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Лозово

Седумдесетина жени од повеќе населени места од општина Лозово ги споделија потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Идентификуваните потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната година. Јавниот настан […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Градско

Осумдесетина жени од повеќе населени места од општина Градско беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во општина Чашка

Стотина жени од повеќе населени места во општина Чашка беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Росоман

Осумдесетина жени од повеќе населени места од општина Росоман беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Горно Оризари

Повеќе од педесетина жени од селото Горно Оризари беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната година.

БРОШУРИТЕ ПОДЕЛЕНИ И ВО ВЕЛЕС

На ден 14.03.2019, брошурите беа поделени меѓу велешани. Жителите на најголемата општина во Регионот може да видат како бил планиран и трошен буџетот на нивната Општина во периодот од 2013 до 2017 година. Поверете и  вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е […]