БРОШУРИТЕ ПОДЕЛЕНИ И ВО ВЕЛЕС

На ден 14.03.2019, брошурите беа поделени меѓу велешани. Жителите на најголемата општина во Регионот може да видат како бил планиран и трошен буџетот на нивната Општина во периодот од 2013 до 2017 година. Поверете и  вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е […]

ОТВОРЕНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

Со цел поголема информираност на граѓаните од Вардарски плански регион за тоа како се планирале и трошеле парите на општините во периодот од 2013 до 2017 година и колку средства биле потрошени за секој жител во сите девет општини во рамки на проектот Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции беа изработени две бази […]

БРОШУРИ И ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

На ден 13.03.2019, и жителите на најмалата општина во Регионот, Лозово добија брошури од кои може да проверат како нивната општина во периодот од 2013 до 2017 година го планирала и трошела општинскиот буџет и колку средства во овие години издвоила за секој нејзин жител. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки […]

БРОШУРИТЕ НА АКТИВО СТИГНАА И ВО КАВАДАРЦИ

На ден 11.03.2019, тимот на АКТИВО беше во Општина Кавадарци, при што граѓаните добиваа брошури од кои можат да видат како биле планирани и трошени општинските буџети во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од […]

НЕГОТИНЧАНКИ ДЕНЕСКА ДОБИЈА ОСМОМАРТОВСКИ ПОДАРОК ОД АКТИВО

На ден 08.03.2019, неготинчанки денеска добија осмомартовски подарок од АКТИВО-брошури од кои можат да видат како Општина Неготино го планирала и трошела буџетот во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање […]

ТИМОТ НА АКТИВО ПОДЕЛИ БРОШУРИ И ВО ДЕМИР КАПИЈА

На ден 07.03.2019, тимот на АКТИВО беше во Општина Демир Капија, при што граѓаните добиваа брошури од кои можат да видат како биле планирани и трошени општинските буџети во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел […]

СВЕТИНИКОЛЧАНИ ДЕНЕСКА ДОБИЈА БРОШУРИ

На ден 06.03,2019, светиниколчани добија брошури од кои можат да видат како биле планирани и трошени општинските буџети во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање на проектот „Граѓанска Алијанса за […]

АНАЛИЗА „ПЛАНИРАНИТЕ БУЏЕТИ НА ОПШТИНИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ТЕШКО СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО РЕАЛНОСТА“

Погледнете ја Анализата со наслов „Планираните буџети на општините од Вардарскиот плански регион тешко се реализираат во реалноста“. Анализата е достапна на македонски и англиски јазик. Изработката на Анализата е во рамките на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање на проектот „Граѓанска Алијанса за транспарентност – Набљудување на […]

ЧЕТИРИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА РУРАЛНИТЕ ЖЕНИ

Во рамки на проектот “Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики”Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО спроведе четири фокус групи во Горно Оризари, општина Велес, општина Градско, општина Чашка и општина Росоман за согледување на состојбата во која се наоѓаат жените во руралните средини. На фокус групите учествуваа вкупно 45 жени, а […]

ЧЕТИРИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА РУРАЛНИТЕ ЖЕНИ

Четири работилници за идентификување на потребите на жените во руралните средини беа одржани во Горно Оризари, општина Велес, општина Градско, општина Чашка и општина Росоман. На работилниците беа идентификувани голем број потреби на жените и истите беа приоритизирани. Дел од предлозите од жените ќе бидат застапувани пред локалните самоуправи со цел истите да станат составен […]