Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Лозово

Седумдесетина жени од повеќе населени места од општина Лозово ги споделија потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Идентификуваните потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната година. Јавниот настан […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Градско

Осумдесетина жени од повеќе населени места од општина Градско беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во општина Чашка

Стотина жени од повеќе населени места во општина Чашка беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Росоман

Осумдесетина жени од повеќе населени места од општина Росоман беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените во Горно Оризари

Повеќе од педесетина жени од селото Горно Оризари беа мотивирани да ги искажат потребите кои ги имаат во локалната заедница со цел да ја направат подобро место за живеење. Споделените потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид при креирање на годишните програми за работа за следната година.

БРОШУРИТЕ ПОДЕЛЕНИ И ВО ВЕЛЕС

На ден 14.03.2019, брошурите беа поделени меѓу велешани. Жителите на најголемата општина во Регионот може да видат како бил планиран и трошен буџетот на нивната Општина во периодот од 2013 до 2017 година. Поверете и  вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е […]

ОТВОРЕНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

Со цел поголема информираност на граѓаните од Вардарски плански регион за тоа како се планирале и трошеле парите на општините во периодот од 2013 до 2017 година и колку средства биле потрошени за секој жител во сите девет општини во рамки на проектот Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции беа изработени две бази […]

БРОШУРИ И ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

На ден 13.03.2019, и жителите на најмалата општина во Регионот, Лозово добија брошури од кои може да проверат како нивната општина во периодот од 2013 до 2017 година го планирала и трошела општинскиот буџет и колку средства во овие години издвоила за секој нејзин жител. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки […]

БРОШУРИТЕ НА АКТИВО СТИГНАА И ВО КАВАДАРЦИ

На ден 11.03.2019, тимот на АКТИВО беше во Општина Кавадарци, при што граѓаните добиваа брошури од кои можат да видат како биле планирани и трошени општинските буџети во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од […]

НЕГОТИНЧАНКИ ДЕНЕСКА ДОБИЈА ОСМОМАРТОВСКИ ПОДАРОК ОД АКТИВО

На ден 08.03.2019, неготинчанки денеска добија осмомартовски подарок од АКТИВО-брошури од кои можат да видат како Општина Неготино го планирала и трошела буџетот во последните пет години. Проверете и вие на следниот линк Oваа активност е во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање […]