Владата ја прифати инцијативата на НВО Инфоцентар за унапредување на статусот и функционалноста на месните заедници

Владата односно Министерството за локална самоуправа ја прифати иницијативата на НВО Инфоцентарот за унапредување на статусот и функционалноста на месните заедници и на механизмите за директно учество на граѓаните.

Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество

Мониторинг на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините за време на Ковид-19 Набљудувањето на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и Неготино, во време на пандемијата КОВИД-19, покажа дека локалните власти треба да ја зајакнат транспарентноста и отчетноста на својата работа особено во спроведувањето на постапките и трошењето на буџетските […]

Наскоро нова интернет-страница на АКТИВО

НВО Инфоцентарот, на 25 декември 2020 ја одржа последната годинешна работилница за подготовка на интерет-страниците на пет локални организации од Крива Паланка, Неготино и Велес – Спектар, Норге Ве, Цик-Цак и СПО КУЛ и АКТИВО

Граѓани за граѓаните – Заедно во борбата против Ковид-19!

НВО Инфоцентар и Активо донираа бесконтактни тополомери за градинките во Велес Граѓанските организации НВО Инфоцентар од Скопје и Активо од Велес, на 16 декември 2020 година донираа бесконтактни топломери наменети за потребите на градинките во рамки на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес. 

КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, во вториот месец од вонредната состојба и постепеното олабавување на мерките за заштита, ги намалија активностите и информациите поврзани со пандемијата предизвикана од КОВИД-19. Кризните штабови поретко се состануваат, а општинската администрација започна со редовна работа, во согласност со препораките и протоколите на Владата. Донациите, исто така, […]

Општините, кризата, транспарентноста и вклучувањето на граѓаните

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, во првиот месец од вонредната состојба, презедоа низа мерки и активности за справување со пандемијата од КОВИД-19. Тие зачестено ги известуваa граѓаните за преземените мерки и активности поврзани со здравствената криза и тоа, главно преку општинските интернет и фејсбук страници, но и преку медиумите. Иако, известувањето на […]

Поставена урбана опрема во Горно Оризари и Башино село

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во соработка со Општина Велес поставија урбана опрема и спортски реквизити во училишните дворови на селата Горно Оризари и Башино Село. Поточно, беа поставени по една лулашка со две седишта, по една единечна клацкалка и по една фигура на федер за секое од овие две населени места.

АНАЛИЗА „Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики“

Центарот на активни граѓани АКТИВО од Велес изработи Анализа за вклучување на жените од Општините Велес, Градско, Росоман и Чашка во креирање на локалните политики. Целосната содржина на Анализата може да ја превземете на следниот линк: АНАЛИЗА Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики

Завршен настан и презентација на истражувањето

Центарот на активни граѓани АКТИВО од Велес го реализираше завршниот настан од проектот „Подобрена информираност како превенција за корупција“, кој во изминатиот период се реализираше преку серија на активности во Општините Велес, Градско, Лозово и Чашка. На настанот се презентираа резултатите од истражувањето, пред преставници од општините, граѓански организации и медиуми. Истотото се спроведе во […]

Инфо корнери за промоција на проектот

Во четирите локални самоуправи Велес, Градско, Лозово и Чашка организиравме Инфо корнери на кои го промовиравме проектот „Подобрена информираност како превенција за корупција“. Покрај промоцијата на овие средби со граѓаните им ги поделивме претходно подготвените и испечатени каталози на услуги од кои тие може се информираат за услугите кои што ги нудат локалните самоуправи.