Завршни сметки

Биланс на приходи и расходи Свети николе 2014

Биланс на приходи и расходи редовна Свети Николе 2015

Биланс на приходи и расходи- буџет Свети Николе 2016

Биланс на приходи и расходи Свети Николе 2017

Биланс на приходи и расходи-буџет Свети Николе 2014

Биланс на приходи и расходи-буџет Свети Николе 2015

Биланс на приходи и расходи-буџет Свети Николе 2017

Биланс на состојба за буџет 2014

Биланс на состојба за редовна сметка Свети Николе за 2014

Биланс на состојба редовна сметка Свети Николе 2015

Биланс на состојба-буџет Свети Николе 2015

Биланс на состојба-буџет Свети Николе 2016

Биланс на состојба -редовна Свети Николе 2016

Биланс на состојба-буџет Свети Николе 2017

Биланс на состојба-редовна Свети Николе 2017

Завршна сметка на Свети Николе за 2013- службен весник

Завршна сметка Свети Николе за 2013

Завршна сметка на Свети Николе за 2017

Инфографици