Младинското учество не им е приоритет на локалните власти

МОНИТОРИНГ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ Собранието на Република Северна Македонија во јануари 2020 година го донесе Законот за младинско учество и младински политики . Целта на зконот е поголема вклученост на младите во донесувањето одлуки преку национално собрание на млади, преку локални младински совети и собранија, но и генерално, да се овозможат повеќе сервиси […]

МИНИ ПРИРАЧНИК ЗА МАКСИМУМ ЕФЕКТ

Социјалните медиуми и граѓанскиот активизам: Уникатна можност за ширење на вашата порака до светот! Последните години се наречени „ера на социјалните медиуми“, т.е. „ера на дигитализацијата“. Не постои некој кој не зборува за тоа, а компаниите ги базираат своите деловни модели на социјалните мрежи. Дали овие алатки може да се користат и во граѓанскиот / […]

Мониторинг: Општините и енергетската ефикасност

На 16 август 2022 година, Владата на РСМ на предлог на Министерството за економија усвои пакет препораки, мерки и задолженија за заштеда на електрична енергија до 15% во текот на претстојната зима. Овој пакет мерки е наменет за домаќинствата, бизнис заедницата, јавните институции, како и за општините и Град Скопје.

Средби за идентификување на потребите на населението во општина Чашка

Активо од Велес во соработка со НВО Инфоцентарот и Општина Чашка, и во 2022 година, организира серија средби со жителите на дел од населените места во Чашка, за да ги идентификува потребите и приоритетите на граѓаните, со посебен фокус на младите.

Иницијатива за формирање младински совет во Општина Чашка

НВО Инфоцентар во партнерство со АКТИВО од Велес, преку проектот „Здружени за активно граѓанство“ кој е поддржан од Европската Унија, и во соработка со Оштина Чашка ги одржа  информативни средби за јакнење на капацитетите на млaдите во Општина Чашка со цел формирање младински совет во општината.  

Јавна трибина – Решавање проблеми, промени, вклучување и граѓански активизам во Велес 

Одржана Јавна трибина – Решавање проблеми, промени, вклучување и граѓански активизам во Велес 📌 Голем интерес за присуство, размена на искуства во решавањето на проблемите во локалните заедници во Велес и Штип

Противпожарна заштита со застарени возила и недоволен број пожарникари

Територијалните противпожарни единици во Куманово, Свети Николе, Велес, Струмица, Крива Паланка, Теарце, Дебар и Маврово – Ростуше имаат стар возен парк, во некои од нив и над 40 години. Скоро во секоја општина има по едно или две неисправни возила.

5 години активни со и за граѓаните

Започнавме тивко и ненаметливо, соочени со многу предизвици, но и со многу желба за докажување. Работевме од дома и во канцеларии кои повремено ни ги одстапуваше Извидничкиот одред „Димитар Влахов“ во Велес. Подоцна добивме и просторија од страна на Советот на Општина Велес. Нашето претходно искуство беше пресудно, да не препознаат донаторите како вистински партнер […]

Обезбедени спортски реквизити за учениците од Богомила и Согле

Граѓанска акција на Активо и НВО Инфоцентар: Обезбедени спортски реквизити за учениците од Богомила и Согле Активо, во соработка НВО Инфоцентар и општина Чашка, обезбеди спортски реквизити за потребите на образовниот процес во основното училиште „Петар Поп Арсов“ во Богомила. Набавката на дефицитарни спортски реквизити беше еден од приоритетите посочени од жителите на селата Богомила […]

Општините, Локалните избори 2021 и родовата рамноправност

Недоволна застапеност на жените во локалната власт НВО Инфоцентар, во соработка со граѓанските организации АКТИВО, РЦС Спектар, СПО КУЛ и Граѓанска иницијатива на жени (ГИЖ), во периодот септември – декември 2021, ги набљудуваше Локалните избори 2021 и конституирањето на новите локални власти во општините Велес, Крива Паланка, Свети Николе и Неготино. Главниот аспект на набљудувањето […]