Проектот има за цел да ги едуцира, информира и вклучи во креирањето на локланите политики руралните жени кои припаѓаат на општините Велес, Градско, Чашка и Росоман.
Проектот е регрант на Фондацијата Квинна тилл Квинна и Организација на жени од Свети Николе. Се реализраше во периодот од 01.10.2018 до 31.12.2019 година и е поддржан е од Европска Унија со 14.992,00 евра.
АНАЛИЗА Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики