Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во првите два  проекти кои ги доби непосредно по неговото формирање во 2017 година, беше партнер на Извиднички Одред „Димитар Влахов“, Велес.

  • Информирани граѓани – двигател на транспарентни институции“ во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи “, финансиран од Европската Унија, во вредност од 3000 евра, регрант од Центарот за граѓански комуникации и НВО инфо центар.
  • Еднакво квалитетни услуги за сите граѓани“ во рамки на проектот „Следење на принципите на јавна администрација  во зачувување на вредностите на добро управување“ на Центарот за управување со промени ЦУП, финансиран од Европската Унија во висина од 5000 евра.