Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

 

Визија

Ние сме лидер организација во земјата, која придонесува за подобрување на демократските процеси и одржливост, развој на локално и национално ниво.

 

Мисија

Да ги поттикнеме граѓанките и граѓаните да бидат креатори на демократските процеси и текови во општеството и да иницираат промени кои ќе го подобрат квалитетот на животот на секој поединец во заедницата.

 

Тимот на АКТИВО

 

  • Дејан Ристов
  • Даниела Ковиловска
  • Славица Ќучукова Николова
  • Марија Алчева
  • Сања Јорданова
  • Пенчо Кимов

Статут

Преземи

Портфолио

Преземи

Документи

Годишен извештај 2017

Годишен извештај 2018
Завршна сметка 2018

Годишен извештај 2019
Завршна сметка 2019

Годишен извештај 2020

Завршна сметка 2020

Годишен извештај 2021

Завршна сметка 2021