Подобрена информираност како превенција од корупција

Целта на проектот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нудат општините Велес, Градско, Лозово и Чашка, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, кои документи се потребни за истата да ја […]

Вклучување на жените од рурални средини во креирање на локални политики

Проектот има за цел да ги едуцира, информира и вклучи во креирањето на локланите политики руралните жени кои припаѓаат на општините Велес, Градско, Чашка и Росоман. Проектот е регрант на Фондацијата Квинна тилл Квинна и Организација на жени од Свети Николе. Се реализраше во периодот од 01.10.2018 до 31.12.2019 година и е поддржан е од […]

Едуцирани и информирани граѓани, предуслов за транспарентни институции

Целта на проектот е  да ја зголеми информираноста на граѓаните за управување со јавни пари. За да се исполни оваа цел во рамки на проектот беа остварени следните четири резултати. Креирана база со податоци за извршувањето на буџетот за 9-те општини од Вардарски плански регион; Изработена веб страница на проектот каде ќе бидат достапни сите […]

Партнерски проекти со Извиднички одред “Димитар Влахов“

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во првите два  проекти кои ги доби непосредно по неговото формирање во 2017 година, беше партнер на Извиднички Одред „Димитар Влахов“, Велес. „Информирани граѓани – двигател на транспарентни институции“ во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи “, финансиран од Европската Унија, во вредност од 3000 евра, регрант […]